Om ILH MarknadsService

Vi arbetar med kvalitativa marknadsundersökningar och marknadsutveckling/tillväxt i och utanför Sverige. Med mer än femton års erfarenhet av att omvandla resultat till kundfördelar arbetar vi med hela processen - från förberedelse till genomförande, uppföljning och utvärdering.

Vår affärsidé är att erbjuda marknadsundersökningar och marknadsutveckling åt företag med målsättning att utveckla deras kundsamarbeten.

Vår ambition och drivkraft är att hela tiden utveckla vårt arbetssätt genom att utveckla våra analysmetoder, att ha ett effektivt och strukturerat arbetssätt, att anpassa efter kundens behov och att lämna resultat som är konkret och användbart.

Undersökningar sker genom telefonintervjuer, webbenkäter, postenkäter och djupintervjuer.

Arbetsprocessen innebär förberedelsearbete, genomförande, sammanställning, analys, rapport, presentation, uppföljning och utvärdering för att säkerställa resultatets användning. Vid behov bollplank/diskussionspartner för genomförande.

Vi upplever att det är viktigt med lyhördhet och att den kombineras med erfarenhet för att få bästa möjliga förutsättningar i samarbetet. Vi arbetar långsiktigt och under ansvar. Samarbetet med våra kunder bygger på förtroende och vi arbetar under sekretess.

Vår verksamhet är mål- och resultatorienterad och kännetecknas av engagemang, kommunikation, utveckling och framtid.

Policy för personuppgifter (GDPR)

För dig som kund/samarbetspartner finns namn, e-postadress, adress, och telefonnummer lagrade för att upprätthålla vår affärsförbindelse på ett effektivt sätt för att anpassa och förbättra våra åtaganden.

Har du några frågor hur vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på ingrid.hogstrom@ilhmarknad.com