Kundundersökning

En kundundersökning ger underlag för att skapa långvariga och lönsamma kundrelationer.

Den ger kundernas uppfattning om styrkor och svagheter som åskådliggörs på ett enkelt och överskådligt sätt och ger ett underlag för att kommunicera och förankra resultatet i den egna organisationen. Kundundersökningen kan kombineras med medarbetarnas syn, det ger en jämförelse med kundernas. 

Undersökningen ger svar på exempelvis:
Hur skapar du större kundvärde för att vinna, behålla och utveckla dina kunder?
Vilka är de viktigaste förväntningarna och kraven som kunden har?
Hur förbättrar du din strategiska positionering gentemot dina kunder?

Jag gör mest telefonintervjuer vid kundundersökning och en av de senaste innebar att intervjua utvalda kunder med enbart öppna frågor om målet med verksamheten, önskemål om utveckling och framtid, synpunkter på samarbetet samt synen på hållbarhet i sin verksamhet. Resultatet blev en nulägesanalys med kundernas syn på sin leverantör, förslag på hur man fortsätter arbetet och utveckling i kundsamarbetet, samt också ett underlag för mätning över tid.

Ett annat uppdrag innebar att göra telefonintervjuer med några enkla frågor, både värderingsfrågor och öppna frågor med utvalda kunder för att ha som underlag till en bearbetning av företag inom samma målgrupp. Resultatet blev en helhetsbild av målgruppen att användas som beslutsunderlag för fortsatt investering.