Nykundsbearbetning

Nykundsbearbetning kan beskrivas som ett sätt att skaffa nya kunder. Processen innebär att identifiera och på sikt få nya kunder. Resultatet ger intresserade företag som underlag för fortsatt bearbetning med en bild av marknaden och underlag för fortsatt utveckling. Bearbetningen anpassas efter förutsättningar och mål med insatsen.

Ett speciellt uppdrag för mig, i närtid var att nå rätt kontaktpersoner på ett världsomspännande bolag i Skandinavien med mer än 50.000 anställda. Det blev många samtal till växeln i bolaget för att få tala med kontaktpersoner som tagits fram, tekniskt ansvarig i första hand och inköp i andra. I ett så stort bolag går det inte via växeln fråga efter teknisk chef utan man måste ha ett namn. Numera kan man få fram ganska mycket information via olika forum på nätet vilket vi använde oss av. Det går alltid lättare att börja med en person som i bästa fall kan rekommendera till någon annan. Jag hade kontaktat ett 20-tal personer utan något bra konkret resultat, men jag hade några namn kvar att kontakta och då blev det fullträff. Jag lyckades få tag i rätt person med rätt funktion och som visste precis vad jag talade om. Diskussionen fortsätter för min kund för att skapa ett samarbete.