Nykundsbearbetning

Nykundsbearbetning kan beskrivas som ett sätt att skaffa nya kunder. Processen innebär att identifiera och på sikt få nya kunder. Resultatet ger intresserade företag som underlag för fortsatt bearbetning med en bild av marknaden och underlag för fortsatt utveckling. Bearbetningen anpassas efter förutsättningar och mål med insatsen.

Nykundsbearbetning innebär olika för företag och förberedelsearbetet kan inte nog poängteras med formulering av mål, förutsättningar med urval av företag och målgrupper för att få så bra kontakt som möjligt.

En av de senare bearbetningarna innebar att kontakta företag i ett specifikt geografiskt område för att höra framtida planer och behov. Företagsunderlaget kompletterades under arbetets gång för att nå rätt målgrupp. För de som nåddes var det enkla frågor att besvara de handlade om planer, behov och intresse. Det var en hel del som inte var nåbara på telefon och inte sällan att första kontakten skulle tas via e-mail/info adress. Det behövdes tålamod, envishet och engagemang för att nå alla nåbara. Resultatet blev trots allt lyckat det fanns några intressenter på kort sikt som diskussionen fortsätter med.

Ett annat uppdrag innebar bearbetning inkluderat en kartläggning av intressanta företag för fortsatt bearbetning och diskussion om samarbete. Det blev ett detektivarbete att förstå hur företagen var organiserade med samarbete och ägarförhållande. Målet med insatsen var att ta reda på användning av en speciell produkt, kvantiteter, kvaliteter mm. Resultatet blev en lista på intressanta företag för bearbetning och dessutom konkreta förfrågningar. Vid uppföljningen fick jag veta att det blivit nya samarbeten.