Vår affärsidé är att erbjuda marknadsundersökningar åt företag med målsättning att utveckla deras kundsamarbeten.

Vår ambition och drivkraft är att hela tiden utveckla vårt arbetssätt genom att utveckla våra analysmetoder, att ha ett effektivt och strukturerat arbetssätt, att anpassa efter kundens behov och att lämna resultat som är konkret och användbart.

I samarbetet är vi angelägna om att anpassa arbetssätt och omfattning efter förutsättningar och mål utifrån våra erfarenheter från olika branscher och använder oss av ett coachande arbetssätt.

Undersökningar görs genom telefonintervjuer, webbenkäter, postenkäter och djupintervjuer.

Arbetsprocessen innebär förberedelsearbete, genomförande, sammanställning, analys, rapport, presentation, uppföljning och utvärdering för att säkerställa resultatets användning. Vid behov som bollplank/diskussionspartner för genomförande.

Vi upplever att det är viktigt med lyhördhet och att den kombineras med erfarenhet för att få bästa möjliga förutsättningar i samarbetet. Vi arbetar långsiktigt och under ansvar. Samarbetet med våra kunder bygger på förtroende och vi arbetar under sekretess.

Vår verksamhet är mål- och resultatorienterad och kännetecknas av engagemang, kommunikation, utveckling och framtid.