Policy för personuppgifter (GDPR)

För dig som kund/samarbetspartner finns namn, e-postadress, adress, och telefonnummer lagrade för att upprätthålla vår affärsförbindelse på ett effektivt sätt för att anpassa och förbättra våra åtaganden.

Har du några frågor hur vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på ingrid.hogstrom@ilhmarknad.com