Marknadsanalys

Marknadsanalys är en undersökning som syftar till att få en bild av marknaden och ett underlag för tillväxt. Den ger en uppdatering med utvärdering och analys av marknaden, som underlag för investeringar och satsningar när det gäller produkter, geografisk marknad eller nya målgrupper i förhållande till befintliga kunder eller befintlig marknad.

Under årens lopp har det varit olika typer marknadsanalyser. Ett uppdrag innebar att kontakta ansvariga personer inom tillverkande industri i Tyskland, för att få reda på användning av speciell utrustning. Listunderlag köptes in i Sverige. I kontakten samarbetade jag med ett tyskt marknadskonsultbolag som kontaktade de utvalda företagen. Fördelen var att de var insatta i lagar och regler som gäller för den tyska marknaden. Samarbetet var framgångsrikt med många kontaktade företag. Analysen visade att den tyska marknaden såg annorlunda ut jämfört med andra av kundens marknader och det underlättade deras beslut om investering. 

Ett annat uppdrag innebar att helt enkelt få reda på vilka företag som var intresserade av tjänster inom byggsektorn. Det blev ett annorlunda sätt att arbeta, med utgångspunkt från en framtagen analog broschyr kontaktades ett urval av företag med framtagen kontaktperson på e-mail med kort och koncis presentation av ärendet med broschyren som bilaga. Det blev en kombination av marknadsföring och information om företaget och deras tjänster. Resultatet  blev omgående förfrågningar och några uppdrag för min kund. Analysen visade att det fanns ett intresse för fortsatt bearbetning av gjorda kontakter.