Marknadsanalys

Marknadsanalys är en undersökning som syftar till att få en bild av marknaden och ett underlag för tillväxt. Den ger en uppdatering med utvärdering och analys av marknaden, som underlag för investeringar och satsningar när det gäller produkter, geografisk marknad eller nya målgrupper i förhållande till befintliga kunder eller befintlig marknad.

Under årens lopp har det blivit olika typer av marknadsanalyser. En av de senare var att undersöka marknadens syn på en detalj i ett produktsortiment. Kontakten gjordes genom telefonintervju för att bl.a. få reda på användning, fördelar, svagheter och förslag på förbättringar. Kundurvalet gjordes utifrån samarbete och tidigare diskussioner om förbättringar. Analys och förslag på åtgärder användes som underlag för produktutveckling.